Stichting Cultureel Centrum Scheveningen
Opgericht: 18 maart 2002
RSIN: 816330268
KVK: 27249177
Postadres: Windastraat 57, 2583WZ, Den Haag.

Doelstelling: Het aanbieden van gevarieerde en breed samengestelde culturele activiteiten voor een brede groep bezoekers in eerste instantie doch niet uitsluitend gericht op de inwoners van Scheveningen. Met haar doelstelling beoogt de Stichting het algemeen belang te dienen (zie Beleidsplan en KVK.

Bestuurssamenstelling
Voorzitter/ penningmeester: Hélène Aarnoudse
Secretaris: Jill van Calsteren
Algemeen bestuurslid: Regine van der Heiden

Beloningsbeleid: De leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Onkosten gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig.

De Stichting heeft geen personeel in dienst.